Elk bedrijf streeft naar groei

Met DURF en 'a human touch' wil ik rekeninghoudend met uw bedrijfsvisie meebouwen aan dit proces.

Niet alleen u wil vooruit, ook uw mensen willen stappen zetten in hun carrière.

We willen vandaag het gevoel dat we verder staan dan waar we gisteren stonden, morgen weer verder dan waar we vandaag staan…

Laten we dus niet ontkennen dat een uitgebalanceerde focus op ambitie en wensen van beide partijen prioriteit is. Wat stelt u voorop en wat is van belang voor uw medewerkers. Voldoende aandacht voor de visie en bedrijfsdoelstellingen gekoppeld aan de rol die iedere medewerker hierin kan spelen moeten centraal staan. Dit in het dagelijkse functioneren en de communicatie die wordt gevoerd.

 

Het DURF-effect

Daar waar het vroeger resoluut eerst om de centen ging en dan de medewerker, beseft men dat dit niet meer duurzaam denken en handelen is. In welke business men ook opereert, het besef groeit dat het hoe dan ook overal om een mensenbusiness draait. Goed dat men dit nu begrijpt en hier eindelijk aandacht aan wil besteden.

A great place to work, Top Employer, Best Employer, Employer Branding Awards,... bedrijven staan in de rij om zulke erkenningen in ontvangst te nemen. Alleen is de weg hiernaartoe vaak lang en hobbelig omdat de durf wel eens ontbreekt om totaal 'human' te gaan.

Hierom vorm ik graag een tandem met uw bedrijf. Ik begeleid en ondersteun u en uw medewerkers in de switch naar een People Centric Mindset..

Trajecten

Uw team in kaart

Doel: aligneren. Staan we nog op dezelfde golflengte?

Al uw mensen verdienen het om een klankbord te hebben, om uit te spreken wat er hen bezighoudt. Wat speelt er bij wie, met welke mogelijke impact op zichzelf en de professionele werking? We nemen tijd en geven ruimte om stil te staan en te analyseren wat er werkt of stroef verloopt. Doorheen een objectieve bril verloopt dit proces zeer vlot. Neem contact op indien u meer wenst te weten over deze in-depth analyse waarbij uw medewerkers ongecensureerd de kans krijgen hun stem te laten horen.

Samen sterker

Wanneer we uw medewerkers hebben gesproken en alles in kaart hebben gebracht, netjes afgetoetst aan de waarden, normen en visie van uw bedrijf, bent u mogelijk klaar om een stapje verder te gaan. Hoe brengen we in de praktijk wat onze analyse ons heeft geleerd. Wat blijkt van fundamenteel belang te zijn? Wat heeft impact op de werking van een team, op het resultaat, op het bedrijf?

Aan de slag

Na overleg met u en uw management gaan we aan de slag met kleine groepen medewerkers. Afhankelijk van hun rol en de opgestelde doelstelling gaan we heel concreet zoeken naar hoe 'the human touch' kan ingepast worden in het beleid. Voor elke afdeling kan dit vanuit een andere aanpak vertrekken maar uiteraard wel met dezelfde intentie.

Workshops

Kort maar krachtig, intens en effectief.

Een halve of hele dag met z’n allen samen, in team. We doorlopen het hele denkproces van A tot Z. Transparante communicatie staat centraal. Hoe staan we er vandaag voor? Wat staat er op onze wishlist? Waarom is het zo lastig onze focus te bewaren? Wat pakken we beter snel vast? Wat is minder relevant? Welke acties kunnen we op korte termijn implementeren?

We nemen tijd met en voor elkaar. We gieten er een sausje van 'human touch' over en nemen deze ook als maatstaf voor elke toekomstige actie die we ondernemen.

DURF uitpakken met menselijkheid!

Meer weten over mijn aanpak?

Start 2 DURF !

Maak het menselijke binnen uw bedrijf prioritair. Als bedrijf gaan voor een gedurfde 'human touch' maakt het verschil voor u en uw medewerkers. Ik zet uw bedrijf op weg in 1 intense workshop!